Роль громадських рухів на захист прав людини у становленні демократичних режимів Центральної та Східної Європи у період 1989-1991 рр.


Kateryna Vazhna, Alla Mishchenko

Аналізуються основні напрями (види) громадських рухів на захист прав людини в Україні та інших країнах Центральної та Східної Європи (далі – ЦСЄ) у період 1989-1991 рр. Використання міждисциплінарного підходу дозволило дослідити вплив таких рухів на зміну соціальної свідомості, на зростання патріотичних та опозиційних настроїв у суспільстві. Вказується, що такі рухи проявлялися у різних сферах суспільного життя та мали різну інтенсивність.  Зокрема, у статті аналізуються наступні найпотужніші напрями громадських рухів, які були присутні фактично у всіх державах ЦСЄ (у т.ч. в Україні): Гельсінський рух на захист прав людини; молодіжні рухи, спрямовані на боротьбу за демократію і державну незалежність, а також на захист освітніх прав; громадські рухи на захист релігійних, екологічних та трудових прав (робітничий і профспілковий рухи).

Проведений політико-правовий аналіз показав, що нові громадські рухи та громадські організації в перші роки заснування не завжди носили прямий протестний або яскраво опозиційний характер. Вимоги, які вони висували стосувалися у більшій мірі розширення прав і свобод, зменшення державного втручання в окремі сфери життя, покращення умов соціального та політичного розвитку тощо. Проте, з часом такі громадські рухи у різних сферах суспільного життя дуже часто набували політичного та опозиційного характеру. Відповідно, зроблено висновки, що вказані рухи відіграли ключову роль у реалізації антитоталітарних революцій, поваленні тоталітаризму та побудові нових демократичних режимів у країнах ЦСЄ. Розвиток громадських рухів на захист прав людини в Україні у період 1989-1991 рр. був спрямований на збереження національної ідентичності, що сприяло формуванню визвольного руху в боротьбі за самостійність України та вихід її зі складу СРСР.

Ключові слова: громадський рух на захист прав людини; держави Центральної та Східної Європи; тоталітарний режим; країни соціалістичного табору; Гельсінський рух на захист прав людини; молодіжні рухи на захист прав людини; громадські рухи на захист релігійних прав; громадські рухи на захист трудових прав.


http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/203696

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *