• Education in Ukraine

  • Most Ukrainian believes that the economic situation has deteriorated

  • Ukrainian IT export reached $ 550 million

Education in Ukraine

Європейський Фонд Освіти – агенція Європейської Спільноти, яка поширює цінності та цілі ЄС серед краї – не членів спільноти. Зокрема, робота ETF базується на фундаментальному принципі, який полягає в тому, що професійна освіта є запорукою конкурентоспроможності, зайнятості та мобільності сучасного суспільства. Поширюючи свій досвід,  ETF допомагає людям розвивати їхні здібності, таким чином сприяючі підвищенню життєвих […]

Ukraine: Ten Shocks

The unprecedented economic challenges Ukraine encountered in 2014 pose severe survival risks not only for the country itself, but also for its supporters, for whom the situation has farreaching economic and financial implications. Moreover, the present condition also carries risks for further instability in Russia: a major nuclear state and global energy supplier. It is […]