Україна в рейтингах конкурентоспроможності у 2018 році

Молоді експерти Ради конкурентоспроможності підготували узагальнений матеріал щодо якісного та кількісного рейтингу України щодо підвищення її конкурентоспроможності в світі.

Коли одні держави просуваються в освоєні штучного інтелекту та запускають власні електрокари в космос, Україна намагається усвідомити наслідки глобалізації та втиснутися в процес освоєння нового технологічного прогресу.

Існує близько 30 основних рейтингів та індексів, які дозволяють визначити розвиток і потенціал країни. Основним із них є – індекс глобальної конкурентоспроможності, розроблений Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ). Індекс передбачає формування рейтингового списку країн за 12 основними критеріями конкурентоспроможності, до яких відносяться: інноваційні можливості, рівень розвитку бізнесу, розмір ринку, рівень розвитку фінансового ринку, ефективність ринку праці, ефективність ринку товарів, ефективність початкової, вищої та професійної освіти, охорона здоров’я, макроекономічна стабільність, технологічна готовність, інфраструктура, інституції. Для можливості порівняння конкурентоспроможності країн на різних стадіях економічного розвитку до індексу інтегровано концепцію стадій економічного розвитку країн.

Місце / 140 Країна Оцінка (0-100)
43 Російська Федерація 65.6
59 Казахстан 61.8
66 Грузія 60.9
69 Азербайджан 60.0
70 Вірменія 59.9
83 Україна 57.0
88 Молдова 55.5
97 Киргизстан 53.0
102 Таджикистан 52.2

У 2018 році Україна посіла 83-є місце у даному списку, піднявшись на шість позицій у порівнянні з 2017 роком. Найкращі позиції наша країна тримає за наступними критеріями:

  1. Шостий пункт – «Ефективність початкової, вищої та професійної освіти», 46 місце в індексі, маючи оцінку 68,9 бала із 100 можливих;
  2. Десятий пункт – «Розмір ринку», 47 місце в індексі, маючи оцінку 62,7 бала із 100 можливих;
  3. Другий пункт – «Інфраструктура», 57 місце, маючи оцінку 70,1 бала із 100 можливих;
  4. Дванадцятий пункт – «Інноваційні можливості», 58 місце, маючи оцінку 39 балів із 100 можливих;
  5. Восьмий пункт – «Ефективність ринку праці», 66 місце, маючи оцінку 59,5 балів із 100 можливих.

Щодо інших критеріїв рейтингового списку, то по першому пункту – «Інституції» Україна займає 110-е місце, маючи оцінку в 46,3 бала; по третьому пункту – «Технологічна готовність» – 77-е місце, маючи оцінку в 51 бал; по четвертому пункту «Макроекономічна стабільність» – 131-е місце, маючи оцінку в 55,9 бала; по п’ятому пункту «Охорона здоров’я» – 94-е місце, маючи оцінку в 72 бали; по сьомому пункті «Ефективність ринку товарів» – 73-е місце, маючи оцінку в 55,3 бала; по дев’ятому пункту «Рівень розвитку фінансового ринку» – 117-е місце, маючи оцінку в 48,7 бала; по одинадцятому пункту «Рівень розвитку бізнесу» – 86-е місце, маючи оцінку в 55,3 бала.

З метою підвищення конкурентоспроможності ВЕФ рекомендує країнам розбудовувати таку економіку, яка буде менше залежати від зовнішніх і внутрішніх факторів, буде гнучкою на рівні країни, галузей, підприємств і окремих людей, створювати інноваційну екосистему і сповідувати людиноцентричний підхід до економічного розвитку. Для цього потрібно продовжувати процес подолання монополій в окремих галузях та дерегуляції в економіці.

Ще одним престижним рейтингом, який допомагає визначити конкурентоспроможність країни є Індекс легкості ведення бізнесу (http://www.doingbusiness.org/en/rankings) . Він допомагає надати об’єктивну оцінку бізнес-клімату в країнах світу з точки зору простоти низки найважливіших для малого і середнього бізнесу адміністративних процедур. Індекс передбачає формування рейтингового списку країн за 10 основними критеріями: вирішення проблем неплатоспроможності, забезпечення виконання контрактів, міжнародна торгівля, оподаткування, захист міноритарних інвесторів, отримання кредиту, реєстрація власності, підключення до систем енергозабезпечення, отримання дозволу на будівництво, реєстрація підприємства.

За останніми даними від Світового банку «Doing Business 2019» (http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019) Україна піднялася на 5 позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу із 76-го місця на 71-е, у порівнянні з 2018 роком. Нині показник сприятливості умов ведення бізнесу в Україні тримається на відмітці в  68,25 із 100 можливих.

Позитивні зміни відбулися в 6 з 10 основних компонентів дослідження – отримання дозволу на будівництво, реєстрація власності, захист міноритарних інвесторів, міжнародна торгівля, забезпечення виконання контрактів і вирішення проблем неплатоспроможності. При чому суттєве покращення позицій можна відмітити лише у двох з них – «міжнародна торгівля» за яким ми посіли 78 місце, проти 119 у рейтингу 2018 року та за показником «забезпечення виконання контрактів» (57 місце, проти 82).

Окремо слід виділити ті показники рейтингу, за якими Україна посіла останні місця, і судячи з даних дослідження особливих змін для досягнення кращих результатів за рік здійснено не було.

Так, за показником «підключення приміщення до систем енергозабезпечення» Україна займає 135 місце, проти 128 у рейтингу 2018 року, а за показником «вирішення проблем неплатоспроможності» – 145 місце (з-поміж 190 країн). Цей показник досліджує часові та фінансові витрати, а також кінцевий результат процесу вирішення питань неплатоспроможності підприємства.

За допомогою таблиці, що додається, можна відслідкувати позитивну й негативну динаміку у вирішенні Україною проблем покращення життя бізнесу.

ПОРІВНЯННЯ РЕЙТИНГОВИХ ПОЗИЦІЙ ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
ПОКАЗНИКИ 2019 2018 2017 2016
ІНДЕКС ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 71 76 80 83
1 Реєстрація підприємства (позиція) 56 52 20 24
2 Отримання дозволу на будівництву (позиція) 30 35 140 137
3 Підключення до систем енергозабезпечення (позиція) 135 128 130 140
4 Реєстрація власності (позиція) 63 64 63 62
5 Отримання кредиту (позиція) 32 29 20 19
6 Захист міноритарних інвесторів (позиція) 72 81 70 101
7 Оподаткування (позиція) 54 43 84 83
8 Міжнародна торгівля (позиція) 78 119 115 110
9 Забезпечення виконання контрактів (позиція) 57 82 81 93
10 Вирішення проблем неплатоспроможності (позиція) 145 149 150 148

Складено на основні даних Світового банку Doing Business

Плюс 5 позицій – це добре, але недостатньо, адже Україна має увійти в ТОП-40 рейтингу. Оскільки інші країни теж зорієнтовані на рейтинг і прикладають багато зусиль, нам потрібно бігти, а щоб рухатися вперед – бігти вдвічі швидше.

Тому в умовах глобалізації більш гостро постає проблема забезпечення конкурентоспроможності. Особливо ця проблема є актуальною у зв’язку з наростанням невизначеності у міжнародному поділі праці та прагненням України до інтеграції в європейське й світове економічне співтовариство.

Протягом майже 30 років Всесвітній центр конкурентоспроможності IMD є ініціатором дослідження того, як країни і підприємства змагаються, щоб закласти основи для майбутнього процвітання.

Конкурентоспроможність націй є, мабуть, однією з найбільш значущих подій у сучасному менеджменті, і IMD має намір залишитися лідером у цій сфері. Центр співпрацює з мережею з 55 партнерських інститутів по всьому світу, щоб надати урядам, бізнесу та академічним співтовариствам передові дослідження у сфері конкурентоспроможності.

The IMD World Competitiveness Yearbook є провідним щорічним звітом про конкурентоспроможність і є відображенням продуктивності 63 країн (https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/) . Кожна держава в рейтингу оцінюється на основі аналізу 340 критеріїв за чотирма основними показниками ключових аспектів економічного життя країни: стан економіки, ефективність уряду, стан бізнес середовища і стан інфраструктури.

Кожен показник має рівну вагу. Для цього використовуються дані міжнародних організацій, серед яких ООН, ОЕСР, СОТ, Всесвітній банк, МВФ та інші інститути, а також 57 партнерських інститутів по всьому світу. Бізнес-клімат в країнах, охоплених даним дослідженням, оцінюється на основі думки аналітиків, опитувань керівників великих корпорацій і фахівців в галузі управління. Підсумковий рейтинг формується на основі зворотного співвідношення: дві третини – статистичні дані і одна третина – експертні оцінки. Детальний опис методології формування Індексу і джерел даних для нього наводиться в щорічній доповіді Інституту за результатами чергового порівняльного дослідження.

За даними останнього дослідження, проведеного у 2018 році Україна піднялася на 59 місце, проти 60 у рейтингу 2017 року з результатом в 56.763 балів із 100 можливих (https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2018/ranking2018.pdf) .

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що в України є потенціал для підвищення власної конкурентоспроможності, але для цього потрібно діяти. Потрібні поступові реформаторські зміни в законодавчій базі, які допоможуть залучити іноземні інвестиції. Які в свою чергу зможуть залучатися для покращення рівня освіти, медицини, соціального забезпечення та розвитку інфраструктури.

Конкурентоспроможність – це ступінь, у якому країна здатна сприяти створенню умов для створення стійких цінностей.

Автори: Ведмідь В., Куротчин Л.