ІСЕМВ

Інститут світової економіки і міжнародних відносин (ІСЕМВ) НАН України утворено за рішенням Президії Академії наук Української РСР 11 липня 1991р.

З 1992 р. і по теперішній час інститут очолює академік НАН України, доктор економічних наук, професор Юрій Миколайович Пахомов.

ІСЕМВ НАН України сьогодні – провідна академічна установа в галузі міжнародно-економічних та міжнародно-політичних досліджень. В Інституті працює колектив висококваліфікованих науковців, серед яких 1 академік НАН України (Ю.М. Пахомов), 1 член-кореспондент НАН України (О.Г. Білорус), 27 докторів та 56 кандидатів наук.

Основні напрями комплексних міждисциплінарних фундаментальних та прикладних досліджень інституту на сьогоднішній день охоплюють актуальні проблеми світової економіки, міжнародних економічних відносин і міжнародної політології, а також філософії, соціології та теорії міжнародних відносин, розробку нових парадигм зовнішньоекономічного та зовнішньополітичного розвитку, моделювання оптимальних варіантів політики в цих галузях.