Бібліотека

В даному розділі Ви зможете ознайомитись з публікаціями провідних рейтингових агенств та міжнародних організацій, аналітичних видань, вітчизняних та зарубіжних експертів, які займаються дослідженням проблематики глобальної конкурентоспроможності, серед яких: Всесвітній економічний форум, Інститут розвитку менеджменту, Світовий банк, Організація економічного співробітництва і розвитку та ін. Виходячи з того, що на сьогодні рівень міжнародної конкурентоспроможності економічних акторів визначається, насамперед, ступенем реалізації їхніх інноваційних конкурентних переваг, на сайті наявний широкий спектр інформаційних джерел, присвячених питанням інноваційного розвитку. Крім того, представлені публікації відображають багаторівневість процесу формування міжнародних конкурентних переваг країн світу, а саме: від мікрорівня (окремі компанії, науково-дослідні установи, фізичні особи) – через мезорівень (кластери, реґіони, міста) – до макро- та наднаціонального рівня (країни, інтеграційні союзи).

Монографії, що стосуються цього розділу:
Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізми реалізації. Монографія / Антонюк Л.Л.– К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.

Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство/ Рада конкурентоспроможності України; За ред. Ю.В.Полунєєва. – К.: ЛАТ & K, 2006. – 176 с.

У збірнику представлені сучасні погляди представників української та світової науки і практики на найважливіші аспекти конкурентоспроможності держави, з акцентом на питаннях якості людського потенціалу, освіти, науки, інноваційно-технічного розвитку, державного регулювання, суспільних інституцій, регіональної політики, банківської системи, соціальної спрямованості бізнесу та стандартів його якості. Конкурентоспроможність розглядається як фактор сталого та динамічного розвитку України. Наведені оцінки сучасного стану конкурентоспроможності економіки України та опис досвіду успішних країн світу у забезпеченні конкурентоспроможності власних економік. Основною ідеєю збірника є необхідність втілення концепції конкурентоспроможності у державну стратегію та політику. Описується досвід реалізації концепції конкурентоспроможності у розвитку Черкащини, а також у діяльності окремого українського підприємства.

Збірник може бути корисним для політиків, державних службовців, громадських діячів, науковців, студентів, які займаються питаннями забезпечення соціально-економічного розвитку України, розробляють політику і стратегію конкурентоспроможності, а також для всіх, хто переймається долею України та вболіває за її становлення як передової, розвинутої держави.
Колективна монографія викладачів МІМ-Київ за наукової редакції президента закладу Ю В Полунєєва «Засади конкурентоспроможності в реаліях економіки знань» – К. ТОВ «Інжиніринг», 2007. — 265с.

Монографія присвячена питанням онкурентоспроможності країни в цілому та вітчизняного бізнесу зокрема. У першому розділі монографії розглядаються питання розробки нової державної стратегії розвитку, базованої на зазначеній ідеї та надбаннях прогресивної світової практики, методики рейтингування країн тощо.

Конкурентоспроможна країна неможлива без конкурентоспроможного бізнесу. З огляду на це другий розділ монографії присвячено різним аспектам забезпечення та підвищення конкурентоспроможності бізнесу у вітчизняних умовах — таким чинникам конкурентоспроможності бізнесу, як правова система, маркетингова інноваційна діяльність, структура фінансування бізнесу, стратегічне управління вартістю, внутрішній аудит, інтегровані маркетингові комунікації, система відбору проектів тощо.
Видання орієнтоване на підприємців, академічну спільноту, представників урядових кіл та широку громадськість

Приклад

Всесвітній економічний форум “Звіт про глобальну конкурентоспроможності” (Global Competitiveness Report)
“Звіт про конкурентоспроможність туристичної галузі” (Travel & Tourism Competitiveness Report),
“Звіт про глобальні інформаційні технології”(Global Information Technology Report)
Інститут розвитку менеджменту в Лозанні “Щорічник світової конкурентоспроможності” (World Competitiveness Yearbook)
Світовий банк “Робити бізнес” (Doing Business Report)
“Конкурентоспроможність експорту”
“Звіт з глобального розвитку” (World Development Report)
“Огляд глобального економічного розвитку” (Global Economic Prospects)
“Оцінка економіки знань” (Knowledge Economy Assesment)
Організація Економічного співробітництва та розвитку “Конкуренція” (ресурс, присвячений аналізу конкурентної політики різних країн світу)
“Економічне зростання” (ресурс, присвячений аналізу факторів економічного зростання)
“Конкурентоспроможні реґіональні кластери”,
“Конкурентоспроможність міст в глобальній економіці”,
Створюючи конкурентоспроможні реґіони: стратегія та управління”
“Підвищуючи конкурентоспроможність у глобальному економічному середовищі”,
Конкуренція, патенти, інновації”,
Взаємозалежність конкурентної та споживацької політики”

Міжнародна консалтингова компанія “Huggins Associates” та Центр міжнародної конкурентоспроможності

“Глобальний звіт з інноваційної конкурентоспроможності 2008” (2005, 2004, 2003, 2002),
“Європейський індекс конкурентоспроможності 2006” (2004)
“Індекс конкурентоспроможності Великобританії 2006” (2005, 2002),   “Майбутнє Європи”
“Дзеркало тижня” Технологія економічного прориву
Перегнати на здоганяючи
“Дзеркало для національної ідеї”,
Втрачаємо навіть те, чого не маємо”
“Чим Україна не Китай?”

БІЗПРО

“Україна: конкуруючи у світовій економіці”

Департамент торгівлі та розвитку Великобританії

“Конкурентоспроможність Великобританії: вступаючи у новий етап”, 2003
“Конкуруючи у глобальній економіці: інноваційні виклики”
“Практичний посібник по розвитку кластерів”
“Топ-800 компаній Великобританії та топ-1250 глобальних компаній-лідерів за рівнем витрат на НДДКР”, 2006
“Топ-750 компаній Великобританії та топ-1000 глобальних компаній-лідерів за рівнем витрат на НДДКР”, 2005

Рада конкурентоспроможності Ірландії

Річний звіт по конкурентоспроможності Ірландії
Дискусії щодо добробуту та конкурентоспроможності

Європейський Союз Звіти з конкурентоспроможності ЄС
Конкурентоспроможність окремих секторів економіки країн ЄС
Європейський інноваційний таблоїд
Звіти по інноваційній політиці країн-членів ЄС
Європейський кластерний меморандум
Глобальний інноваційний таблоїд-2006
Реґіональний інноваційний таблоїд-2006
Інноваційний секторальний таблоїд-2005
Дослідження факторів реґіональної конкурентоспроможності
Інноваційні кластери в ЄС
Конкурентна політика ЄС
Кластерна обсерваторія Зелена книга кластерних ініціатив
Інноваційні кластери в ЄС: статистичний аналіз та огляд політики
Кластери в 10 країнах-нових членах ЄС
Інститут конкурентоспроможності США Біла книга кластерних ініціатив
ЮНІДО Принципи розвитку кластерів та мереж МСП
Промислові кластери та мережі
Глобальний огляд кластерних ініціатив Кластерні ініціативи в країнах, що розвиваються
АХО-груп Створюючи інноваційну Європу

ВІННОВА (Національна інноваційна програма Швеції)

Компанії-лідери глобальної економіки
Інновації як імператив глобалізації та національної конкурентоспроможності
Інноваційна політика Південної Кореї
Національна інноваційна система Швеції
Характеристика національних та реґіональних кластерів
Конкуренція та співробітництво в Балтийському реґіоні
Інститут стратегії та конкурентоспроможності США Європейські кластери
Розвиток кластерної концепції: сучасний досвід та майбутнє
Кластери та конкурентоспроможність
Ефективне партнерство: взємозв”язок зайнятості та економічного зростання Великобританії
Конкурентоспроможність як двигун економічного зростання (Саудівська Аравія)
Індекс конкурентоспроможності: як позиціонується Америка
Конкурентоспроможність на перехресті: обираючи майбутній напрям розвитку Росії
Барометр конкурентоспроможності Скандинавських країн
Балтийський реґіон в контексті розвитку бізнесу
Рада конкурентоспроможності США П”ять сил майбутнього
Інноваційна Америка
Оцінюючи реґіональну інноваційну спроможність
Гід по розвитку інноваційних кластерів
ООН Звіт про людський розвиток
Цілі розвитку тисячоліття
ЮНКТАД Звіти про світові інвестиції
Креативна економіка
Конкурентна політика та законодавство
Підручник по конкурентній політиці
СОТ Звти про світову торгівлю
Інноваційна мережа Силіконової Долини Індекс конкурентоспроможності Силіконової Долини
Джон Ланг Ла Салль Європейський індекс реґіонального розвитку
ПрайсУотерхаусКуперс Огляди конкурентоспроможності окремих секторів промисловості
Управління персоналом у майбутньому
КПМЖ Міста в країнах-нових членах ЄС
НЕО-ІТ Конкурентоспроможність глобальних міст
Глобальний індекс конкурентоспроможності сектору послуг
Конкурентоспроможність країн, що розвиваються : російський ІТ-сектор
Форчун Рейтинг 500 глобальних компаній
Фрідом Хаус Свобода у світі 
Перехідні економіки
Свобода преси
Інститут Фрезера Економічна свобода в світі
Трансперенсі Інтернейшенал Індекс сприйняття корупції
Асоціація венчурного бізнесу США Звіт “грошове дерево”
НЕСТА Активізуючи інновації в креативних секторах
Звіт про “тотальні інновації”
Створюючи інновації
За лаштунками креативних секторів
Фонд ефективного управління Глобальний індекс конкурентоспроможності: методологічні підходи та рейтинги країн за 2006-2007гг.
Національний інститут стратегічних досліджень Журнал “Стратегічні пріоритети”
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Журнал “Міжнародна економічна політика”
Публікації кафедри міжнародної економіки
Рада конкурентоспроможності Росії Вісник “Стратегія та конкурентоспроможність” 
Міжнародний центр перспективних досліджень Перспективи зони поглибленої вільної торгівлі між Україною та ЄС
Національний інститут проблем міжнародної безпеки Журнал “Стратегічна панорама