ІЕП НАН

Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” у відповідності до Постанови Президії НАН України від 06.07.2005 р. є правонаступником Інституту економічного прогнозування НАН України, який було створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.1997 р. № 772 “Про утворення Інституту економічного прогнозування” та Постанови Президії НАН України від 05.09.1997 р. № 298 з метою забезпечення розробки стратегічних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України.

Очолює Інститут – академік НАН України Валерій Михайлович Геєць.

Головним завданням Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення їх теоретичного і практичного рівня та розробки на цій основі напрямів і методів розвитку господарської системи, розробку стратегічних прогнозів і програм розвитку економіки України.

В Інституті на цей час функціонують п’ятнадцять наукових відділів.

Дослідження здійснюються за такими основними напрямами: економічна теорія; моделювання економічного розвитку; економічне зростання, структурні зміни та промислова політика; фінансово-монетарне регулювання; фінансове та бюджетне прогнозування; дослідження розвитку та регулювання фінансових ринків; технологічне прогнозування та інноваційна політика; моделювання і короткострокове прогнозування; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; управління економікою; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; соціально-економічні проблеми праці; економічна історія.