НДЕІ

Науково-дослідний економічний інститут (НДЕІ)
Головна в республіці наукова організація з методології планування економічного та соціального розвитку України, яка заснована у травні 1962 р. Основні напрями наукових досліджень Інституту визначені необхідністю розробок та наукового обґрунтування економічної політики України. Діяльність Інституту здійснюється у відповідності до затверджених планів науково-дослідних робіт на основі замовлень Міністерства економіки України, інших міністерств та суб`єктів господарювання в Україні та за її межами. А також:

  1. здійснює координацію та співробітництво з іншими науково-дослідними, проектно-конструкторськими організаціями та установами як в Україні, так і за кордоном;
  2. активно співробітничає з Кабінетом Міністрів України, комітетами Верховної Ради України, Академіями наук України та іншими організаціями;
  3. проводить спільні наукові дослідження на підставі договорів;
  4. здійснює взаємний обмін науковцями, фахівцями з науковими та іншими організаціями і установами України та зарубіжних країн, організовує стажування працівників Інституту за кордоном та приймає в себе іноземних фахівців;
  5. організовує та проводить наукові конференції, семінари, консультування, ділові зустрічі.