Month: April 2015

Десять шоків України

В Україні у 2014 році внаслідок форс-мажорного розвитку подій та в результаті переплетіння низки вкрай негативних шоків та ризиків почала формуватися “нова економічна парадигма” – НЕП. Можна умовно визначити десять шоків, комбінація та стрімке розгортання яких протягом року призвели до виникнення в Україні НЕПу. Це шоки “втрачених можливостей” і неконкурентоспроможності, “27-4”, експорту і втрати ринків, […]