Про нас

Наша місія – ініціювати суспільний діалог: між наукою, освітою, бізнесом, владою, неурядовими організаціями, ЗМІ з метою перетворення ідеї конкурентоспроможності країни на наріжний камінь національної свідомості.

Рада конкурентоспроможності України має перетворитись на форум:

  1. Для популяризації та пропаганди новітнього світового досвіду в сфері розроблення стратегії конкурентоспроможності країни.
  2. Для проведення міжнародних норад та конференцій, присвячених питанням конкурентоспроможності України.
  3. Для мобілізації наукового потенціалу з метою розроблення концепції конкурентоспроможності, методологій її моніторингу та використання в економічній політиці.
  4. Для мобілізації фінансування досліджень світових тенденцій в даному напряму та основних аспектів конкурентоспроможності української економіки.
  5. Для реалізації у майбутньому низки таких ймовірних ініціатив як: Центр підтримки підприємництва та інновацій у реґіонах; Ініціатива щодо конкурентоспроможності в контексті національної безпеки; слухання у Верховній Раді України, присвячені питанням впливу нових технологій на суспільство та визначення національних стратегічних пріоритетів у економіці знань; діалог між бізнесом та владою щодо якості управління та конкурентоспроможності та ін.