ІДСД НАН

Iнститут демографії та соціальних досліджень НАН України засновано 2002 року. Директором-організатором установи в 2002-2007 роках був академік НАН України Сергій Іванович Пирожков. Сьогодні Інститут очолює академік НАН України Елла Марленівна Лібанова .

Основними напрямами наукової діяльності Інституту є:

розробка теоретичних проблем демографії;

проведення комплексних фундаментальних досліджень причин і наслідків демографічної кризи;

розробка методології та методики соціально-демографічного анлізу і прогнозування;

дослідження в сфері ефективності державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування системи соціального захисту населення, розвитку трудових відносин і соціального партнетрства, гендерних досліджень;

комплексний аналіз міграційних процесів;

розробка методичних засад оцінки і моделювання людського розвитку та окремих його складових і т.д.;

Інститут здійснює співробітництво із зарубіжними науковими, інформаційно-аналітичними установами та міжнародними інституціями (The World Bank, UNDP, TACIS, National Institute for Demography of France, Max Planck Institute for Demographic Research) з питань методології та методики соціально-демографічного аналізу і прогнозування, з проблем дослідження рівня життя населення країни та окремих соціально-демографічних груп, міграційних досліджень шляхом обміну результатами наукових досліджень, участі у міжнародних конференціях, засіданях “круглих столів” та інших заходах.