Політична трансформація інституту президентства в Україні

У  статті  аналізуються  політико-правові  аспекти  функціонування інституту  президенства  України  в системі  вищих  органів  державної  влади. Визначено, що якість діяльності Глави держави залежить від конституційно встановлених  повноважень,  нормативно  закріплених  прав  та  обов’язків, а також індивідуальності особи, що займає посаду Президента. Методологічною основою дослідження стало використання історичного методу, що дозволило виявити чинники, які вплинули на зміни форми правління України в період незалежності,    порівняльного  методу  для  визначення  зміни  рівня  довіри до  Президентів  України  на  початку  їхньої  каденції,  через  рік  та  в  рік переобрання,  а  системний  метод  допоміг  визначити  перспективи  розвитку інституту президентства в Україні, враховуючи обрану модель парламентарної республіки. 

Доведено,  що  соціально-політичне  сприйняття  українців,  надмірна індивідуалізація та патерналізм по відношенню до посади Президента України прямо впливають на розподіл влади в країні, концентруючи її в одних руках. 

У  результаті  аналізу  вдалося  визначити  механізми,  які  можуть  Україні допомогти уникнути процесів, пов’язаних з узурпацією влади, акумулюванням повноважень  в  одному  центрі  прийняття  рішень  на  сучасному  етапі демократизації:  чіткий  конституційний  розподіл  повноважень,  зниження політичної  залежності  правоохоронної  системи  від  Головнокомандувача, викорінення «імунітету до корупції» українців, збереження незалежності ЗМІ й вироблення загальнонаціональної стратегії розвитку держави. 

Майбутнє  Інституту  президенства  в  Україні  за  парламентарної республіки буде мати символічний характер, обмежені повноваження та низьку політичну цікавість громадян, що позитивно вплине на здатність українців до  свідомого й  раціонального  вибору  представників,  розвитку  ідеологічної багатопартійності,  формуванню  стабільного  та  послідовного  колегіального Кабінету Міністрів та відповідального Прем’єр-міністра, що реалізовуватиме програму Парламенту та нестиме відповідальність перед ним.

Оригінальний текст статті: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/233324/232080

Alla Mishchenko 10.02.2022

Blogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *